Beställning- och leveransvillkor

Fruktpatrullen AB, villkor för beställning

Om inget annat avtalats gäller följande beställnings- och leveransvillkor.

Leveranser

Fruktpatrullen ansvarar för leverans av beställda varor. Leverans sker i hela Storstockholm och Uppsala län. Leveranser sker innan 13:00 på måndagar och onsdagar under alla helgfria dagar. Vid röda dagar sker leveransen under nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.

Kund ansvarar för att fastighet vid leveransadress är tillgänglig för leverans under leveranstiderna. Fruktpatrullen har rätt att överlämna varorna i kunds reception, godsmottagning eller enligt separat överenskommelse. Om leverans ej kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider debiteras kund ändock för leveransen.

Leverans- och fraktkostnader ingår den totala kostnaden för respektive fruktkorgsbeställning vid löpande leveranser. För engångsleveranser tillkommer 129 kronor exklusive moms utöver produktkostnaden.

Avbokning av leveranser

Vid avbokning av leverans ska Fruktpatrullen meddelas skriftligen av kund, senast 24 timmar innan tänkta leveranstiden. Meddelas ej Fruktpatrullen minst 24 timmar innan, debiteras kund ändock för leveransen.

Reklamation

Fruktpatrullen ansvarar för att leverera produkterna fräscha och i gott skick. Vi utför kontroll av produkterna strax innan leverans. Kund som anser att leverans inte uppfyller kvaliteten som nämns enligt ovan, ska göra en skriftlig reklamation senast 24 timmar efter erhållen leverans. Kund kontaktar, vid ett sådant fall, enklast Fruktpatrullen via någon av kontaktalternativen på fruktpatrullen.se.

Vid korrekt reklamation ska Fruktpatrullen leverera nya produkter av fullgod kvalitet inom 24 timmar eller senast nästa helgfria leveransdag. Mindre avvikelser kan förekomma i exakta produkter.

Leveransuppehåll

Löpande leveranser sker enligt överenskommen intervall. Vid semesteruppehåll på arbetsplats eller vid andra tillfällen som kräver leveransuppehåll ska kund skriftligen meddela detta till kundservice@fruktpatrullen.se senast sju arbetsdagar innan uppehållet. Leveransuppehållet ska vara sammanhängande och som högst två månader.

Överenskomna priser för löpande leveranser tar hänsyn till eventuella leveransuppehåll. Faktureringsuppehåll kommer därav ej ske i samband med leveransuppehåll.

Ändringar i överenskommelse

Kund ska skriftligen meddela Fruktpatrullen via kundservice@fruktpatrullen.se senast sju arbetsdagar före önskad ändring tänkbart ska träda i kraft. Exempel på ändring kan vara uppdatering av leveransdag eller ändring av fakturametod.

Uppsägningstid och avslut

Vid löpande leveranser, om inget annat avtalas, löper Fruktpatrullens leveranser från beställningsdatum med en månads uppsägningstid och utan bindningstid.

Beslut om uppsägning ska kund meddela skriftligen till kundservice@fruktpatrullen.se. Leveranser och fakturering avslutas då en månad efter uppsägningsdatum.

Fruktpatrullens uppdrag vid engångsleverans avslutas efter fullgjord transport.

Priser och betalningsvillkor

Fruktpatrullen levererar fruktkorgar löpande eller vid engångstillfällen till privatpersoner och företag. Beroende på något av tidigare nämnda sammanhang visas kostnaden exklusive eller inklusive moms på webbplatsen fruktpatrullen.se

Vid löpande leveranser ingår lån av korg/emballage, frukt av hög kvalitet, packning samt transport. Hantering av korg/emballage och övrig information meddelar Fruktpatrullen till kund, separat, vid engångsleveranser.

Pris benämns per leverans på fruktpatrullen.se. Faktura med sammanställda kostnaden för samtliga leveranser per månad skickas månadsvis i efterskott med 30 dagars betalningstid till kund*. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras kund enligt lagreglerad avgift. Om betalning ej mottagits innan förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta plus 8%.

Fakturor skickas enligt kunds valda faktureringsmetod vid beställning.

*Gäller vid löpande leveranser. Vid engångsleverans skickas faktura omgående efter fullgjord transport.

Kalkylatorfunktionen

För att förenkla processen vid en beställning har Fruktpatrullen utvecklat en kalkylatorfunktion. En användare kan bland annat fritt välja leveransdagar, faktureringsalternativ, ekologisk eller icke ekologisk frukt samt om användaren är privat eller företagskund.

Mängden frukt per person och vecka är 500 gram och baseras på ett antal studier och myndighetsrekommendationer. Om kund önskar annan mängd per person och vecka ombeds denna att kontakta Fruktpatrullen via kundservices@fruktpatrullen.se för separat överenskommelse.

Godkänd beställning

För att beställningen ska godkännas ska villkor eller avtal godkännas av kund. Vid beställning via kalkylatorfunktionen måste kund godkänna villkoren som benämns ovan. Vid andra beställningsalternativ informerar Fruktpatrullen kund om korrekta villkor samt ansvarar för att dessa villkor godkänns.